ASkills - Assessment of Social Skills for better possibilities for employment

Under de senaste åren har social kompetens blivit allt viktigare för arbetsgivare över hela Europa. Trots utvecklingen har allt få en formell utbildning, och utbildning på området har ännu inte utvecklats till sin fulla kapacitet och potential, vilket en majoritet av arbetslösa utan någon formell utbildning eller erkännande av deras kunskaper, färdigheter och kompetenser känner av. Av denna anledning kommer det föreslagna projektet ge möjlighet att bedöma de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de har fått informellt genom arbete, volontärarbete eller på annat sätt genom åren. Mer info »

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. ASkills projectnr: 2012-1-SE1-LEO05-11645 För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.